แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันพุธ 2 ตุลาคม 2556

ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะช้าง จ.ตราด

ท่าเรือข้ามฟากไปเกาะช้าง จ.ตราด มี 2 ท่าเรือ

 1. ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ที่อ่าวธรรมชาติ
 2. ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่
ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ที่อ่าวธรรมชาติ ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่

ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ ที่อ่าวธรรมชาติ

ราคาค่าตั๋วโดยสาร ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่
ผู้โดยสาร และ ยานพาหนะ ราคาค่าตั๋วโดยสาร (บาท)
ต่อ คน หรือ ต่อ คัน
เที่ยวเดียว
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป 80
เด็กอายุ 8-10 ปี 30
เด็กอายุ 0-7 ปี ฟรี
รถมอเตอร์ไซค์ 40
รถ 4 ล้อ 120
รถ 6 ล้อ 450
รถ 10 ล้อ 900
รถ 18 ล้อ 1,800
 • ตั๋วเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ขายแบบเที่ยวเดียวเท่านั้น ทั้งฝั่งแผ่นดิน (อ่าวธรรมชาติ) และฝั่งเกาะช้าง (อ่าวสับปะรด)
ตารางเวลาเดินเรือ ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่
ฝั่งแผ่นดิน ที่อ่าวธรรมชาติ ฝั่งเกาะช้าง ที่อ่าวสับปะรด
6:30 น. - 19:00 น. 6:30 น. - 19:00 น.
 • เรือออกทุกๆ 30-60 นาที
 • หรือเรือออกเร็วขึ้น เมื่อรถเต็มเรือ
 • เรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-40 นาที
 • มีเรือเฟอร์รี่วิ่งทั้งหมด 4 ลำ เรือที่วิ่งช้าที่สุดคือเรือเบียร์สิงห์ ใช้เวลาประมาณ 35-40 นาที ส่วนอีก 3 ลำ ใช้เวลาประมาณ 20-25 นาที
 • ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
ข้อมูลติดต่อ ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่

ราคาค่าตั๋วโดยสาร ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่
ผู้โดยสาร และ ยานพาหนะ ราคาค่าตั๋วโดยสาร (บาท)
ต่อ คน หรือ ต่อ คัน
เที่ยวเดียว ไป-กลับ
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 80 140
เด็กอายุ 0-9 ปี ฟรี ฟรี
รถมอเตอร์ไซค์ 30 50
รถ 4 ล้อ 100 180
ตำรวจ (กรุณาแสดงบัตร) ฟรี ฟรี
ตารางเวลาเดินเรือ ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่
ฝั่งแผ่นดิน ฝั่งเกาะช้าง ที่ท่าเรือด่านเก่าคาบาน่า
6:00 น. 6:00 น.
7:00 น. 7:30 น.
8:00 น. 8:30 น.
9:00 น. 9:30 น.
10:00 น. 10:30 น.
11:00 น. 11:30 น.
12:00 น. 12:30 น.
13:00 น. 13:30 น.
14:00 น. 14:30 น.
15:00 น. 15:30 น.
16:00 น. 16:30 น.
17:00 น. 17:30 น.
18:00 น. 18:30 น.
19:30 น. 19:30 น.
 • วันศุกร์ วันเสาร์ และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีเรือรอบพิเศษเวลา 21:00 น.
 • กรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้
 • เรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที
 • ระยะทาง 8.6 กิโลเมตร
ข้อมูลติดต่อ ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่
แผนที่เกาะช้าง จ.ตราด
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ วันพุธ 2 ตุลาคม 2556